FRAMSIDAN ms UNTERELBE SJÖTRANSPORTER FARTYGLEVERANSER FARTYGBÖRSEN FRÅGOR OCH KONTAKT

    JR Shipping är ett småtonnage rederi vars syfte är att framföra sjötransporter i kustsjöfarten inom östersjön. Rederiet äger ett anrikt lastfartyg ms UNTERELBE som ger ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till lastbilar. Vi kan förmånligt transportera Era produkter till den destinationshamn som Ni bestämmer.

    Vi ger Ert företag en möjlighet att synas med att bära Eran företagsflagga i vår mast alltid när vi transporterar Era laster.

    Den lilla storleken på ms Unterelbe är också en fördel - vi kan ta oss till de minsta hamnar vart större fartyg inte kan komma. Och vi kan trafikera även långt in till Saimen samt svenska insjöar om så skulle krävas.

    Rederiet bjuder även på förmedling av mindre handelsfartyg samt fartygsleveranser och bemanning.

All rights reserved ©2016 J. Rautawaara | webmaster:makamalla(at)gmail.com